Muzycy mogą liczyć na miasto? Urząd wielokrotnie oferował pomoc

Stowarzyszenie Muzyków Śląskich, czyli Rebel Silesia remontuje pomieszczenia w budynku po starej poczcie, by stworzyć miejsce, w którym bytomscy artyści będą mogli organizować próby. Muzycy podkreślali, że nie otrzymali żadnej formy wsparcia od urzędu miejskiego. Natomiast magistrat podkreśla, że wielokrotnie podejmowane były rozmowy w kwestii przyznania lokalu, jednak wymagania muzyków były zbyt duże.

Gabriel Barletta / Unsplash
Perkusja

W pierwszej połowie stycznia 2023 roku Stowarzyszenie Rebel Silesia podpisało umowę na wynajem sal budynku starej poczty. Muzycy chcą stworzyć tam miejsce, w którym będą organizowane próby lokalnych artystów. Przemysław Marklowski „Pecet”, jeden z organizatorów inicjatywy zaznaczył, że stowarzyszenie nie otrzymało żadnej formy wsparcia od urzędu, a środki, które wykorzystywane są podczas remontu pochodzą ze zbiórek i środków własnych członków.

Urząd miejski wielokrotnie podejmował rozmowy

O komentarz poprosiliśmy Urząd Miejski w Bytomiu, który wyjaśnił, że wielokrotnie podejmował rozmowy z przedstawicielami stowarzyszenia, na temat możliwości uzyskania lokalu na potrzeby swojej działalności.

- Przedstawiciele zespołu mają swoje wymagania wobec lokalu przeznaczonego na próby i składowanie sprzętu, które nie są łatwe do spełnienia - wyjaśnia Tomasz Sanecki z biura prasowego UM w Bytomiu. - Pomieszczeniami tego rodzaju nie dysponują miejskie instytucje kultury, nie posiada takich możliwości lokalowych również Ośrodek Sportu i Rekreacji - zaznacza.

Tomasz Sanecki tłumaczy, że członkom stowarzyszenia kilkukrotnie przedstawiane były możliwości dotyczące wsparcia - Starania stowarzyszenia nigdy nie przybrały postaci np. oferty złożonej do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury, do czego stowarzyszenie było zachęcane przez pracowników Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Członek zespołu prasowego wyjaśnia, że twórca stowarzyszenia - Wojciech Maliniecki starał się w 2022 roku o przyznanie stypendium na rok 2023 dla osób zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury, jednak jego wniosek został negatywnie zaopiniowany przez komisję stypendialną i nie uzyskał stypendium. Dodatkowo w 2023 roku Stowarzyszenie złożyło projekt w ramach konkursu na mikrogranty – Lokalne działania. Wyniki konkursu będą znane dopiero po 10 marca.

Jak miasto wspiera artystów?

Urząd Miejski w Bytomiu od kilku lat prowadzi działania na rzecz wsparcia lokalnych artystów. Najważniejszą forma są stypendia. Jak wyjaśnia magistrat, zostały one stworzone w celu wsparcia twórców i artystów oraz inspirowania ich do podejmowania ważnych społecznie zadań z zakresu kultury.

- Rada Miejska w Bytomiu na wniosek prezydenta Bytomia Mariusza Wołosza przyjęła w 2020 roku uchwałę w sprawie ustanowienia stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury - wyjaśnia Sanecki. - Stypendia adresowane są do osób wykazujących się wyjątkową aktywnością twórczą, reprezentujących wysoki poziom artystyczny, artyści skupieni w organizacjach pozarządowych mają dodatkową możliwość wsparcia swojej działalności poprzez uzyskanie dotacji w trybach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (dotacje w ramach: konkursów ofert, „małych grantów”, regranting) - dodaje.

Gmina Bytom w 2021 roku przyznała dziewięć stypendiów (o łącznej wartości 75 tysięcy 600 zł), w 2022 roku dziesięć (o łącznej wartości 96 tysięcy) oraz dziewięć (o łącznej wartości 86 tysięcy 400 zł) w 2023 roku.

Kolejną formą wsparcia jest program „Lokal na kulturę” – w ramach którego wprowadzono możliwość szczególnego trybu najmu lub dzierżawy lokali użytkowych, poprzez przeznaczenie ich do wynajęcia lub wydzierżawienia na rzecz podmiotów prowadzących działalność kulturalną, artystyczną czy twórczą. Podstawową formę działalności prowadzonej w lokalu, powinna być działalność kulturalna, artystyczna, twórcza. Urząd dopuszcza także prowadzenie w lokalu, w ograniczonym zakresie, innej działalności, z której uzyskane środki finansowe przeznaczone będą na wspomaganie działalności podstawowej. Lokale użytkowe w tym trybie są przyznawane w drodze konkursu ofert, spośród których komisja dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty

Podmioty, które prowadzą działalność kulturalną, artystyczną, twórczą mogą także ubiegać się o uzyskanie z zasobów gminy lokalu użytkowego na zasadach ogólnych, tj. przystępując do przetargów lub do negocjacji na lokale użytkowe.

Bytom Live Music

By wesprzeć lokalną scenę muzyczną Bytomskie Centrum Kultury zorganizowało w lutym przegląd zespołów działających na terenie miasta. Zakwalifikowani artyści zaprezentowali swój repertuar na scenie Beceku 24 lutego. Jury w składzie Krystyna Jankowiak-Markwica, Katarzyna Grzesiek, Oskar Podolski i Tomasz Grula oceniało poziom i technikę wykonania, brzmienie zespołu, opracowanie muzyczne, teksty, a także ogólne wrażenie artystyczne i estetyczne. Ostatecznie zdecydowano się wyróżnić cztery zespoły: Audiogram będzie mógł wystąpić przed publicznością Dni Bytomia, zaś Obibok, Olga Szmidt oraz Trzecia Faza otrzymają możliwość zagrania podczas wiosenno-letnich imprez organizowanych w Bytomiu (m.in. Letnie ParkoGranie, Majówka w Parku Kachla).

Remont sali prób Rebel Silesia

Może Cię zainteresować:

Stowarzyszenie Rebel Silesia tworzy w Bytomiu miejsce dla artystów. I szuka funduszy na remont pomieszczeń w budynku starej poczty

Autor: Martyna Urban

24/02/2023

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon