Miechowice Bytom

Swieto stroju slaskiego

Świynto Chopskigo Ôblycza Gōrnygo Ślōnska już w sobotę 16 września w Bytomiu Miechowicach. Spotkanie ludzi w strojach ludowych

To będzie już siódme spotkanie ludzi w strojach ludowych z obszaru Górnego Śląska, organizowane przez Związek Górnośląski. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 16 września 2023 r. w Bytomiu Miechowicach.