Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Infrastruktura cieplownicza pec

Unijne inwestycje PEC-u w 2022 roku

PEC Sp. z o.o. w Bytomiu od 2017 r. realizuje projekty dofinansowane z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020. Zadania dotyczą poprawy jakości powietrza oraz unowocześnienia istniejącej infrastruktury ciepłowniczej.