Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne

Najwyzsza izba kontroli logo

Radni Bartyli chcą kontroli NIK. Wcześniej wyśmiewali izbę

Miasto Bytom wystąpi do Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie sytuacji w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym. Inicjatorami byli radni ugrupowania Damiana Bartyli, choć gdy sami rządzili, to wręcz wyśmiewali tę instytucję, kiedy kontrolowała miejskie spółki. Wniosek przyjęto niemal jednogłośnie.